Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Załącznik nr1 500+)

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Załącznik nr 1 500 +)

Informacja GOPS Bobrowniki - Rządowy Program "Rodzina 500+"

DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NALEŻY DOŁĄCZYĆ: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze – do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się...

Wypłata stypendium szkolnego i zasiłków okresowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że stypendia szkolne za wrzesień br. i październik br. wypłacane będą w dniach 24-25 listopada br. zaś zasiłki okresowe w dniach 27 listopada br. i 30 listopada br. Kierownik GOPS Lilla Lorenc

Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Informacja dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Zmiana numeru telefonu - GOPS Bobrowniki

Aktualny nr tel. do Gminnego Ośrodka

Nabór uczestnków do proejtku systemowego " Stop wykluczenu- czas na aktywność"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczął się nabór do projektu systemowego " Stop wykluczeniu- czas na aktywność" na rok 2013. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby uczestniczyć w kursie lub szkoleniu zapraszamy! Warunki uczestnictwa: - musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP; -korzystać z pomocy...

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOBROWNIKACH INFORMUJE, ŻE OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW NA DOŻYWIANIE JEST DZIEŃ 14 WRZEŚNIA 2012r. WRAZ Z WNIOSKIEM NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY O DOCHODACH RODZINY.

Program PEAD 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczy w realizacji Programu PEDA 2011- "Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej". Dystrybucja żywności unijnej odbywa się przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej we Włocławku. Do końca lipca 2011 roku wydaliśmy około 13 ton żywności.

Kolonie letnie dla dzieci

W tym roku po raz kolejny udało nam się pozyskać miejsca na kolonie letnie dla dzieci naszych podopiecznych. Z czynnych wakacji skorzystało 65 dzieci, które wyjechały do Poronina i Funki.

Zatrzymaj banner przewijany