Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opiekun osób starszych do pracy w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach poszukuje opiekuna osób starszych do pracy w Ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych. Zakres czynności: Zajęcia z osobą staszą w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Informacji udziela p. Lilla Lorenc kierownik GOPS Bobrowniki, telefon: 54 230 51 42.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 3 X 2017 r. wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD. Informacje udzielane są w pokoju nr 1 i 4 budynku "A" Urzedu Gminy Bobrowniki,...

Informacja GOPS Bobrowniki - Rządowy Program "Rodzina 500+"

DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE NALEŻY DOŁĄCZYĆ: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze – do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności - w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się...

Wypłata stypendium szkolnego i zasiłków okresowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach informuje, że stypendia szkolne za wrzesień br. i październik br. wypłacane będą w dniach 24 -25 listopada br. zaś zasiłki okresowe w dniach 27 listopada br. i 30 listopada br. Kierownik GOPS Lilla Lorenc

Zmiana numeru telefonu - GOPS Bobrowniki

Aktualne nr tel. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrownikach

Zatrzymaj banner przewijany