Biuletyn Informacji Publicznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach
http://gopsbobrowniki.bipstrona.pl

Statystyki

Dane główne 48314
Rejestr zmian 10330
Osoby: 8412
Stanowiska 6543
Statystyka 4385
Redakcja biuletynu 3058
Aktualności: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku... 2114
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu pt: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie... 1929
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu pt: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie... 1429
Przetargi: Umowa GOPS z Orient grill Bar- dotyczy dożywiania dzieci w szkole w roku... 1185
Aktualności: Ogłoszenie o zamówieniu pt: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie... 1169
Komunikaty: Zmiana numeru telefonu - GOPS Bobrowniki 1154
Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Usługi szkoleniowe dla uczestników... 1147
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1121
Komunikaty: Program PEAD 2011 1098
Przetargi: Przetarg nieograniczony pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu... 1094
Komunikaty: Kolonie letnie dla dzieci 1079
Komunikaty: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1076
Komunikaty: Projekt systemowy pt. "Stop wykluczeniu- czas na aktywność" 1067
Programy i Strategie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na... 1036
Przetargi: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt: Dożywianie dzieci w szkołach... 999
Aktualności: WNIOSEK o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Załącznik nr1... 992
Programy i Strategie: Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013- 2015 958
Komunikaty: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.: "Usługi szkoleniowe dla uczestników... 957
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 950
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 933
Przetargi: Przetarg nieograniczony pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu... 929
Przetargi: Przetarg nieograniczony pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu... 911
Komunikaty: SKUTKI REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW... 882
Osoby: mgr Lilla Lorenc 881
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 878
Komunikaty: DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 865
Przetargi: Oświadczenie dot. wniosku o przedłużeniu terminu związania z ofertą... 862
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu... 857
Aktualności: KURSY I SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO "STOP WYKLUCZENIU- CZAS... 856
Programy i Strategie: Strategia Rozwiązywania Probelmów Społecznych Gminy Bobrowniki na lata... 850
Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 849
Komunikaty: Nabór uczestnków do proejtku systemowego " Stop wykluczenu- czas na aktywność"... 840
Aktualności: Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych 809
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu pt: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie... 799
Przetargi: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Usługi szkoleniowe dla uczestników... 795
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 788
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 788
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 784
Osoby: Małgorzata Lewandowska 768
Osoby: Jolanta Nowakowska 735
Aktualności: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu... 733
Aktualności: 2 maja 2014 Urząd Gminy Bobrowniki oraz jednostki organizacyjne będą... 715
Programy i Strategie: GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA... 709